Aplikace

AUTOMOTIVE

 • Automobilový průmysl je společně s leteckým průmyslem dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které využívá moderní technologie, objevuje nové postupy a neustále se snaží o co nejvyšší efektivitu a výkonnost. Nutí všechny zainteresované uvádět do praxe hi-tech materiály i zařízení a vyhledávat nové technologie přinášející lepší a lepší výsledky při dlouhodobé vysoké spolehlivosti.
 • Od počátku vzniku společnosti TRIMILL se zaměřujeme zejména na aplikace pro automobilový průmysl, protože právě nároční zákazníci v automobilovém průmyslu dokáží ocenit výjimečnou konstrukci strojů TRIMILL s vysokou tuhostí, teplotní stabilitou a přesností.
 • Konstrukce strojů TRIMILL byly vždy utvářeny tak, aby uspokojily i nejnáročnější požadavky a potřeby zákazníků z oblasti nástrojáren. Tedy společností vyrábějících vstřikovací formy (pro nárazníky, přístrojové desky, světlomety, středové tunely, podlahové koberce, prahy, izolační vložky atd.) a lisovací nástroje v rámci kusové a malosériové výroby (karosářské díly až o velikosti celé postranice osobního vozu, dveře, kapoty, konstrukční a bezpečnostní díly).
 • Výjimečná tuhost strojů TRIMILL umožňuje také vysoce efektivní obrábění kovárenských zápustek.

LETECTVÍ

 • Letecký průmysl se zaměřuje na kontinuální vývoj v oblasti obrábění nových těžko obrobitelných materiálů a vyžaduje stroje dosahující vysokých hodnot přesnosti, kvality povrchů a výkonů i při velkých rozměrech obrobků.
 • Stroje TRIMILL mohou být v leteckém průmyslu použity pro obrábění libovolných strukturálních částí letadel, obrábění vstřikovacích či pultruzních forem, komponentů pohonných jednotek a podobných dílců.

DIE & MOULD

 • Die & Mould – výroba vstřikovacích forem a nástrojů je kromě dynamicky rozvíjejícího se automobilového a leteckého průmyslu další významnou oblastí s vysokými nároky na moderní technologie obrábění, ve které nacházejí uplatnění stroje TRIMILL
 • Formy a nástroje se používají při výrobě spotřebního zboží, jako je bílá technika, elektronika, nábytek, obaly, zdravotnické pomůcky a přístroje, hračky, potravinářské výrobky, zahradnické potřeby a v dalších oblastech běžného života.
 • Konstrukce strojů TRIMILL se dlouhodobě zaměřuje a přizpůsobuje zákazníkům z oblasti nástrojáren.
 • Stroje TRIMILL mají vysokou tuhost a teplotní stabilitu. Používané materiály pomáhají absorbovat vibrace vznikající při obrábění a umožňují tak dosahovat vysokou přesnost a kvalitu povrchu.

ENERGETIKA

 • Energetika je odvětvím zažívajícím významný rozvoj spojený s dlouhodobě rostoucí spotřebou elektrické energie a s intenzivní snahou o změnu zdrojů pro výrobu elektrické energie z fosilních paliv na zdroje obnovitelné. Výsledkem je také snaha o zefektivnění její současné výroby. Zvyšování účinnosti energetických zdrojů vyžaduje zvyšování přesnosti obrábění jednotlivých komponent použitých v současných technologiích.
 • Stroje TRIMILL jsou předurčeny k využití v energetice zejména díky své tuhosti, teplotní stabilitě a vysoké přesnosti.
 • Na strojích TRIMILL jsou vyráběny impelery, turbíny, komponenty parních turbín atp.