Firma

O nás

TRIMILL, a.s. – VÁŠ PARTNER PRO PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA

 • 23 let zkušeností
 • stroje ve více než 30 zemích světa
 • více než 500 instalovaných portálových obráběcích center
 • více než 200 spokojených zákazníků
 • od roku 2022 člen skupiny YCM Industries Co., Ltd

TRIMILL se specializuje na konstrukci a výrobu vysokorychlostních obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek a také pro obecnou strojírenskou výrobu a letecký průmysl. Naše spektrum obsahuje vertikální i horizontální obráběcí centra s pojezdy od (x,y,z) 1.100/1.000/700 mm do 13.500/4.500/1.800 mm ve tří, pěti i víceosém provedení.

Historie

Strojírenské podhoubí zlínského regionu: od Bati ke společnosti TRIMILL

Firma TRIMILL, a.s. se sídlem v České republice byla založena v roce 2000 ve Zlíně, kde mohla čerpat z bohaté tradice regionu. Zlínský region vždy patřil k největším evropským centrům výroby obráběcích strojů. Tradice výroby obráběcích strojů sahá až do roku 1903, a to k zakladateli obuvnického průmyslu Tomáši Baťovi. Baťa se původně chtěl zabývat pouze výrobou bot, ale potřeba nových produktivnějších strojů, a také nedostatek financí jej přivedli k nápadu otevřít v roce 1903 strojírnu. Možnost využití základny vysoce kvalifikovaných odborníků trvá až do současnosti.
Stroje TRIMILL rychle dosáhly skvělé pověsti díky vynikajícímu poměru ceny, výkonu a spolehlivosti. Zpočátku se dokázaly s velkým úspěchem prosadit na náročném německém trhu a následně i celosvětově. V současné době vyrábí stroje TRIMILL 130 motivovaných zaměstnanců ve dvou výrobních závodech, ve Zlíně a ve Vsetíně.
Stroje TRIMILL jsou pravidelně vystavovány na mezinárodních veletrzích a již několikrát byly oceněny za inovaci.

Filozofie společnosti

 • Vycházíme z dlouholeté tradice strojírenství v našem regionu.
 • Ctíme individuální přístup ke každému zákazníkovi, a to včetně trvalé a vysoce kvalitní servisní podpory.
 • Vývojem a konstrukcí reagujeme na současné požadavky trhu jako jsou automatizace, digitalizace, Průmysl 4.0 či nároky na stále vyšší rychlost a přesnost obrábění.
 • Respektujeme zásady ochrany přírody a udržitelnosti díky technickému a technologickému rozvoji.
 • Strategickým spojením se společností YCM Industries Co., Ltd jsme silnější a blíže našim zákazníkům po celém světě.

 

Politika životního prostředí

Nejvyšší hodnotou společnosti TRIMILL, a.s. je dlouhodobá služba zákazníkovi a jeho spokojenost, při současném šetrném přístupu k životnímu prostředí a jeho ochraně. Její dosažení vychází ze stanovení cílů Politiky ochrany životního prostředí.

Vrcholový management společnosti garantuje, že celý systém je řádně udržován a neustále zlepšován. Veškerá organizace, řízení a činnost společnosti jsou se systémem managementu kvality a životního prostředí plně propojeny, přičemž hlavní důraz je kladen zejména na zajištění vysoké kvality dodávaných produktů, řešení a služeb, řízení lidských zdrojů společnosti a prevence v oblasti životního prostředí. Současně se vrcholový management zavazuje, že tento systém bude v neustálém souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala a které se vztahují k jejím enviromentálním aspektům.

Vedení společnosti TRIMILL, a.s. se zavazuje k dodržování následujících zásad pro udržení a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu:

1. Respektovat zásady ochrany přírody a udržitelnosti díky technickému a technologickému rozvoji.
2. Nastavit procesy uvnitř společnosti tak, aby byly minimalizovány negativní dopady jejích provozu na životní prostředí.
3. Provádět pečlivý výběr dodavatelů materiálu a služeb tak, aby byla stále zajištěna kvalita a soulad výstupních produktů s právními požadavky.
4. Řídit se platnými zákonnými předpisy a právními normativy České republiky, Evropské unie a jinými požadavky vyplývajícími z potřeb všech zainteresovaných stran související s ochranou životního prostředí.
5. Minimalizovat množství interních neshod a reklamací ze strany zákazníka.
6. Potenciálním neshodám předcházet zaváděním preventivních opatření – zlepšení.

Vrcholový management společnosti TRIMILL, a.s. se zavazuje vytvářet potřebné lidské, finanční a materiálové zdroje pro dodržování zásad přijatých touto Politikou životního prostředí.

 

Milan Julina

CEO

Staňte se naším partnerem

 • Již základní modelové řady nabízí široké spektrum strojů pro frézování.
 • Vaše individuální požadavky vyřeší tým našich zkušených konstruktérů.
 • Klíčové komponenty vyrábíme a statické betonové součásti strojů odléváme ve vlastním závodě ve Vsetíně.
 • Montáž strojů a frézovacích hlav probíhá ve výrobních závodech TRIMILL v České republice.