Získali jsme certifikaci ISO 14001

Získali jsme certifikaci ISO 14001. Tato certifikace je mezinárodním standardem pro systémy environmentálního managementu a zaručuje, že splňujeme vysoké standardy v oblasti ochrany životního prostředí.

Zavázali jsme se k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Certifikace ISO 14001 je dalším krokem v této oblasti. Implementovali jsmea systém environmentálního managementu, který zahrnuje následující oblasti:

  • Prevence znečištění
  • Efektivní využívání zdrojů
  • Snižování odpadu
  • Zlepšování energetické účinnosti
  • Ochrana biodiverzity

Certifikace ISO 14001 je pro naši společnost významným úspěchem. Znamená to, splňujeme vysoké standardy v oblasti ochrany životního prostředí a jsme připraveni na další rozvoj v této oblasti.