TRIMILL PRINCIP

BOX-IN-BOX AND UHPC

BOX-IN-BOX je unikátní systém uzavřené konstrukce příčníku a křížového supportu s uvnitř uloženým smykadlem (osa Y a Z).

UHPC je vysokopevnostní beton s vynikajícími vlastnostmi pro tlumení vibrací a teplotní stabilitu strojů.

VÝHODY BOX-IN-BOX:

  • Konstantní výsledky obrábění dosažené stabilním termosymetrickým uspořádáním na lineárním vedení.
  • Vždy 4krát uložen křížový a svislý suport stroje, který zamezuje tvorbě tzv. „banánového efektu“, tedy deformaci/prohnutí svislého suportu stroje.
  • Nárůst tuhosti stroje v ose X +60 %, v ose Y +30 % a v ose Z +90 %.

 

VÝHODY POUŽITÍ UHPC:

  • Sloupy většiny strojů TRIMILL a vazníky jsou vyrobeny z vysoce pevnostního betonu (UHPC).
  • Maximální tlumení vibrací a prodloužení životnosti nástrojů.
  • Nízká teplotní vodivost a vysoká tepelná kapacita projevující se vysokou teplotní stabilitou strojů.
  • Pevnost v tlaku ≥ 150 N/mm2 => 6x pevnější než beton C20/25.
  • Výroba ve vlastní betonárně v TRIMILL, a.s.

 

TRIMILL používá UHPC s nejúčinnějšími vlastnostmi tlumení pro všechny stacionární součásti stroje, což v konečném důsledku znamená lepší kvalitu povrchu, vyšší přesnost a delší životnost nástrojů. Níže uvedené grafy ukazují amplitudu vibrací pro stavební ocel, litinu a UHPC beton v závislosti na čase. Kratší amplituda vibrací znamená rychlejší a efektivnější tlumení příslušného materiálu.