Práce s nástrojovou a obrobkovou sondou.

Vhodné pro:

– operátory, kteří v minulosti nepracovali s obrobkovou a nástrojovou sondou

Požadované znalosti:

– základy obsluhy řídicího systému iTNC 530 nebo TNC 640

Cíl školení:

– základy práce s obrobkovou sondou

– základy práce s nástrojovou sondou

Obsah školení:

– seřízení a kalibrace nástrojové sondy

– měření délky a průměru základních typů nástrojů

– vysvětlení jednotlivých parametrů v cyklech

– seřízení a kalibrace obrobkové sondy

– cykly obrobkové sondy

– nastavení nulového bodu obrobkovou sondou

– nastavení rotace obrobku pomocí obrobkové sondy

Délka školení: 1 den