Použití naklopené roviny obrábění (obrábění 3+2)

Vhodné pro:

– operátory, kteří si budou samostatně připravovat NC programy pro obrábění z více stran na 5ti-osých strojích

Požadované znalosti:

– znalost řídicího systému iTNC 530 nebo TNC 640

– základní znalost programování v dialogu Heidenhain

Cíl školení:

– indexované obrábění z různých stran obrobku (3+2)

Obsah školení:

– vysvětlení cyklu 19

– použití funkce PLANE včetně parametrů

– použití na strojích s rotačními osami hlava – hlava nebo hlava – stůl

Délka školení: 1 den