Kontrola kinematiky 5ti-osého stroje

Vhodné pro:

– operátory pracujících na 5ti-osých strojích

Požadované znalosti:

– dobré znalosti řídicího systému a práce s obrobkovou sondou

Cíl školení:

– seznámení se s automatickým nastavením kinematiky stroje

Obsah školení:

– vysvětlení kinematiky 5ti-osých strojů

– použití opce TRIMILL kinematika

Délka školení: 1 den