Základy obsluhy řídícího systému TNC 640

Vhodné pro:

– vhodné pro operátory, kteří nikdy nepracovali se systémem Heidenhain

 

Požadované znalosti:

– základy frézování

Cíl školení:

– základní práce s řídicím systémem

– ovládání stroje

– vytvoření jednoduchého programu

Obsah školení:

– seznámení se s ovládacím panelem řídicího systému

– možnosti nastavení zobrazení

– vysvětlení jednotlivých režimů řídicího systému (strojní a programovací režimy)

– základní orientace v systému, práce se soubory

– souřadný systém stroje a obrobku, směry a značení os

– tabulka nástrojů (základy), definice nástrojů a jejich parametry

– zásobník nástrojů, ruční nástroje

– základy programování v dialogu (přímka, rádius, navrtání, vrtání, vyvrtávání, závitování,

vystružování)

– základní M funkce

Délka školení: 2 dny