Velký servis

ROZŠÍŘENÁ PROHLÍDKA – SERVIS PO 12 MĚSÍCÍCH PROVOZU STROJE

 

Obsah prohlídky:

 

  • standardní prohlídka – servis po 12 měsících provozu
  • měření přesnosti polohování lineárních a rotačních os laserovým interferometrem RENISHAW
  • optimalizace pohonů stroje
  • měření kinematiky stroje
  • vypracování protokolu doporučených opatření

Časová náročnost: 2-3 pracovní dny pro 3-osý stroj / 5 pracovních dní pro víceosý stroj