Střední servis

STANDARDNÍ PROHLÍDKA – SERVIS PO 12 MĚSÍCÍCH PROVOZU STROJE

 

Obsah prohlídky:

 

 • základní prohlídkaMalý servis – servis po 2.000 hodinách provozu stroje
 • kontrola/nastavení zásobníku nástrojů
 • kontrola/nastavení tlaku hydrauliky
 • kontrola/nastavení tlaku pneumatiky
 • kontrola tlaku dusíku v akumulátoru (případné doplnění dusíku bude provedeno jako zvláštní servisní zásah)
 • kontrola/nastavení geometrie lineárních os stroje dle protokolu
 • kontrola/nastavení geometrie rotačních os stroje (dle konfigurace stroje)
 • kontrola maximální polohové odchylky os X, Y, Z na testovacím dílci „Mercedes“
 • měření kruhové interpolace zařízením BALLBAR od firmy RENISHAW
 • kontrola/nastavení rozdílu zatížení v gantry osách stroje
 • kontrola/nastavení bodu výměny frézovacích hlav (dle konfigurace stroje)
 • kontrola přesnosti zpevnění rotačních os (dle konfigurace stroje)
 • vypracování protokolu doporučených opatření

Časová náročnost: 1-2 pracovní dny pro 3-osý stroj / 2-3 pracovní dny pro víceosý stroj