Malý servis

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA – SERVIS PO 2000 HODINÁCH PROVOZU STROJE

 

Obsah prohlídky:

 

 • kontrola stroje dle protokolu pravidelné servisní prohlídky stroje
 • vizuální kontrola stroje
 • kontrola bezpečnostních okruhů stroje
 • kontrola rozvodů energií: elektrika, hydraulika, pneumatika, chlazení a mazání
 • kontrola/vyčištění chladícího zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena a kontrola nastavení
 • kontrola/nastavení hlídání průtoku v okruhu teplotní stabilizace vřetena
 • kontrola hlučnosti a zatížení vřetena v celém rozsahu otáček
 • kontrola mazání vřetena – seřízení výstupních tlaků z mazací kostky (dle použitého typu vřetena)
 • kontrola/seřízení výjezdu upínací tyče vřetena k čelu vřetena (hodnota EM)
 • kontrola dotažení vnitřního šroubu v kleštině
 • kontrola upínací síly a hydraulického tlaku pro upínač vřetena
 • kontrola a kalibrace obrobkové sondy
 • kontrola a kalibrace nástrojové sondy
 • kontrola aktivní teplotní stabilizace stroje (dle konfigurace stroje)
 • vypracování protokolu doporučených opatření

 

Výměna filtrů a provozních kapalin:

 

 • výměna filtrů pneumatiky
 • výměna filtru hydrauliky
 • výměna filtru mazání vřetena
 • výměna filtrů v elektro-rozváděči
 • výměna filtru teplotní stabilizace vřetena
 • kontrola/výměna hydraulického oleje
 • kontrola/výměna média chladicích okruhů
 • kontrola životnosti rotačního přívodu vřetena

Časová náročnost: 1 pracovní den pro všechny typy strojů