Seminář frézování s AURA a HHa Tools

Ve středu 17. dubna 2024 se ve společnosti TRIMILL ve Vsetíně konal seminář frézování, kterého se zúčastnili zákazníci slovenské firmy HHa-Tools. Seminář se zaměřil na frézování s nástroji Aura a účastníci se dozvěděli o celém procesu výroby strojů TRIMILL, od betonování dílců až po finální montáž a oživení.

Seminář zahájil  Radim Julina společně s Karlem Galatíkem, kteří účastníky přivítali a představili naši společnost. Poté se účastníci přesunuli do výrobní haly společnosti TRIMILL, kde se seznámili s celým procesem výroby strojů TRIMILL. Účastníkům vysvětlili jednotlivé kroky výrobního procesu a zodpověděli jejich dotazy. Dále pak následovala prezentace o frézování s nástroji Aura. V prezentaci se účastníci dozvěděli o různých typech nástrojů Aura, jejich vlastnostech a výhodách a o tom, jak je lze použít pro dosažení optimálních výsledků při frézování.

Na strojích VU 3021, VC1810 a VS1614 byly připraveny praktické ukázky frézování, které vycházely z poznatků ze semináře.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na příští setkání.