ENERGETIKA

  • Energetika je odvětvím zažívajícím významný rozvoj spojený s dlouhodobě rostoucí spotřebou elektrické energie a s intenzivní snahou o změnu zdrojů pro výrobu elektrické energie z fosilních paliv na zdroje obnovitelné. Výsledkem je také snaha o zefektivnění její současné výroby. Zvyšování účinnosti energetických zdrojů vyžaduje zvyšování přesnosti obrábění jednotlivých komponent použitých v současných technologiích.
  • Stroje TRIMILL jsou předurčeny k využití v energetice zejména díky své tuhosti, teplotní stabilitě a vysoké přesnosti.
  • Na strojích TRIMILL jsou vyráběny impelery, turbíny, komponenty parních turbín atp.