Další milník v Portugalsku!

S radostí oznamujeme úspěšnou instalaci a předání pětiosého portálového centra TRIMILL VF 3021 s dvouosou vidlicovou frézovací hlavou T30 našemu váženému zákazníkovi TAFmod,Lda! Velké poděkování patří André Elóiovi a jeho týmu za perfektní spolupráci na tomto projektu. A samozřejmě velký dík patří také všem členům týmu Trimill za jejich tvrdou práci při realizaci tohoto stroje.

Přejeme této červené krásce tisíce frézovacích hodin!