SZKOLENIA

Szkolenie operatorów w zakresie podstawowych funkcji maszyny i szkolenie pracowników do serwisowania maszyny odbywa się natychmiast, gdy maszyna jest przygotowana do eksploatacji. Szkolenia koncentrują się na potrzebach klienta . Warunkiem wstępnym jest, aby osiągnąć jak najszybszą pełną wydajność maszyny.