Školení obsluhy a údržby stroje

Zaškolení obsluhy do základních funkcí stroje i školení servisního personálu zákazníka se koná ihned po předání stroje do provozu. Účelné školení, orientované na potřeby zákazníka je předpokladem pro co nejrychlejší docílení plné produktivity stroje. Při tomto osobním předávání zkušeností je také možno optimálně reagovat na specifické dotazy budoucí obsluhy.