Služby

Team firmy TRIMILL je si plně vědom nutnosti rychlého servisu na profesionální úrovni. Nejvyšší prioritu má obnovení funkčnosti stroje a následné zjištění, proč k poruše došlo a jak by se jí dalo v budoucnu zabránit.

Průběh servisního případu probíhá zpravidla následovně:

 1. Telefonní kontakt se zákazníkem/obsluhou stroje k identifikaci poruchy a ke zjištění co nejvíce informací k problému
 2. Realizace spojení on-line se strojem k zjištění diagnózy poruchy
 3. Odstranění závady on-line nebo
 4. Naplánování servisního zásahu teamem TRIMILL
 5. Všechny servisní zásahy jsou přesně protokolovány

TRIMILL má všechny důležité náhradní díly i díly podléhající opotřebení na skladě a může je dát v nejkratší době k dispozici.


NABÍDKA STANDARDNÍCH PROHLÍDEK STROJE:


1. ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA - SERVIS PO 2.000 HODINÁCH PROVOZU STROJE

Obsah prohlídky:
 • kontrola stroje dle protokolu pravidelné servisní prohlídky stroje
 • vizuální kontrola stroje
 • kontrola bezpečnostního okruhu stroje
 • kontrola rozvodů energií: elektrika, hydraulika, pneumatika, chlazení a mazání
 • kontrola / vyčištění chladícího zařízení pro tepelnou stabilizaci vřetena a kontrola nastavení
 • kontrola / nastavení průtokových spínačů okruhu tepelné stabilizace vřetena
 • vizuální kontrola vřetena, hlučnosti a zatížení při běhu krokově po 25% jmenovitých otáček
 • kontrola mazání vřetena – výstupní tlaky z mazací kostky (dle použitého typu vřetena)
 • kontrola / seřízení výjezdu upínací tyče vřetena k čelu vřetena (hodnota EM)
 • kontrola dotažení vnitřního šroubu v kleštině
 • kontrola upínací síly a hydraulického tlaku pro upínač vřetena
 • kalibrace 3D obrobkové sondy
 • kalibrace nástrojové sondy pro měření nástrojů
 • kontrola aktivní teplotní stabilizace stroje (opce)
 • vypracování protokolu doporučených opatření
Výměna filtrů a provozních kapalin:
 • výměna filtrů pneumatiky
 • výměna filtru hydrauliky
 • výměna filtru mazání vřetena
 • výměna filtrů v elektro-rozváděči
 • výměna filtru tepelné stabilizace vřetena
 • kontrola / výměna hydraulického oleje
 • kontrola / výměna média chladících okruhů
 • kontrola životnosti rotačního přívodu vřetena
Náklady na servisní zásah (odhad):
 • servisní zásah provádí 1 servisní technik TRIMILL a.s.
Odhadnutý čas + náklady na servis:
Pracovní hodiny ....................................... ca. 8 hod
Náhradní díly (filtry) .................................. dle skutečnosti
Cestovní hodiny + cestovné ..................... dle skutečnosti
Časová náročnost: 1 pracovní den


2. STANDARDNÍ PROHLÍDKA - SERVIS PO 12 MĚSÍCÍCH PROVOZU STROJE

Obsah prohlídky:
 • základní prohlídka – servis po 2.000 hodinách provozu stroje
 • kontrola / nastavení zásobníku nástrojů
 • kontrola / nastavení tlaku hydrauliky
 • kontrola / nastavení tlaku pneumatiky
 • kontrola tlaku dusíku v akumulátoru (příp. doplnění dusíku bude provedeno jako zvláštní servisní zásah)
 • kontrola / nastavení geometrie lineárních os stroje dle protokolu
 • kontrola / nastavení geometrie rotačních os stroje (dle konfigurace stroje)
 • kontrola maximální polohové odchylky os X, Y, Z na testovacím dílci „Mercedes“
 • měření kruhové interpolace zařízením BALLBAR od firmy RENISHAW
 • kontrola / nastavení rozdílu zatížení v gantry osách stroje
 • kontrola / nastavení bodu výměny frézovacích hlav (dle konfigurace stroje)
 • kontrola přesnosti zpevnění rotačních os (dle konfigurace stroje)
 • vypracování protokolu doporučených opatření
Náklady na servisní zásah (odhad):
 • servisní zásah provádí 2 servisní technici TRIMILL a.s.
Odhadnutý čas + náklady na servis:
Pracovní hodiny ....................................... ca. 5 hod – základní prohlídka
Pracovní hodiny ....................................... ca. 30 hod – standardní prohlídka 3-osý stroj
Pracovní hodiny ....................................... ca. 60 hod – standardní prohlídka víceosý stroj
Náhradní díly (filtry) .................................. dle skutečnosti
Cestovní hodiny, cestovné, ubytování ...... dle skutečnosti
Časová náročnost: 1-2 pracovní dny (3-osý stroj) / 2-3 pracovní dny (víceosé stroje)


3. ROZŠÍŘENÁ PROHLÍDKA - SERVIS PO 12 MĚSÍCÍCH PROVOZU STROJE

Obsah prohlídky:
 • standardní prohlídka – servis po 12 měsících provozu
 • měření přesnosti polohování lineárních a rotačních os laserovým interferometrem RENISHAW
 • optimalizace pohonů stroje
 • měření kinematiky stroje
 • vypracování protokolu doporučených opatření
Náklady na servisní zásah (odhad):
 • servisní zásah provádí 2 servisní technici TRIMILL a.s.
Odhadnutý čas + náklady na servis:
Pracovní hodiny ....................................... ca. 5 hod – základní prohlídka
Pracovní hodiny ....................................... ca. 30 hod – standardní prohlídka 3-osý stroj
Pracovní hodiny ....................................... ca. 60 hod – standardní prohlídka víceosý stroj
Pracovní hodiny ....................................... ca. 20 hod – rozšířená prohlídka 3-osý stroj
Pracovní hodiny ....................................... ca. 45 hod – rozšířená prohlídka víceosý stroj
Náhradní díly (filtry) .................................. dle skutečnosti
Cestovní hodiny, cestovné, ubytování ...... dle skutečnosti
Časová náročnost: 2-3 pracovní dny (3-osý stroj) / 5 pracovních dní (víceosé stroje)


Obecné informace:
Zákazník poskytne dostatečné množství provozních kapalin k provedení výše uvedených prací. Na
základě samostatné objednávky může provozní kapaliny dodat TRIMILL a.s.
Všechny výsledky budou zaznamenány do protokolu pravidelné servisní prohlídky. Veškeré
problémy, které budou při prohlídce zjištěny a nejsou uvedeny v obsahu prohlídky, budou řešeny
zvlášť separátní nabídkou / fakturací. Servisní prohlídka bude fakturována dle obecně známých

hodinových sazeb a ceníků náhradních dílů.