Služby

Team firmy TRIMILL je si plně vědom nutnosti rychlého servisu na profesionální úrovni. Nejvyšší prioritu má obnovení funkčnosti stroje a následné zjištění, proč k poruše došlo a jak by se jí dalo v budoucnu zabránit.

Průběh servisního případu probíhá zpravidla následovně:

  1. Telefonní kontakt se zákazníkem/obsluhou stroje k identifikaci poruchy a ke zjištění co nejvíce informací k problému
  2. Realizace spojení on-line se strojem k zjištění diagnózy poruchy
  3. Odstranění závady on-line nebo
  4. Naplánování servisního zásahu teamem TRIMILL
  5. Všechny servisní zásahy jsou přesně protokolovány

TRIMILL má všechny důležité náhradní díly i díly podléhající opotřebení na skladě a může je dát v nejkratší době k dispozici.