VC 3021

  • Tuhý 3-osý stroj, cíleně zkonstruovaný pro obrábění lisovacích nástrojů, forem a zápustek
  • Provedení stroje jako portálové centrum typu horní gantry
  • Unikátní uzavřená konstrukce příčníku (osa X) a křížového suportu s uvnitř uloženým čtyřnásobně vedeným smykadlem (osy Y a Z)
  • Konstantní výsledky obrábění z důvodu rovnoměrného termosymetrického vedení
  • Pevně uložený obrobek umožňuje dosažení vysoké kvality povrchu
  • Vysoká produktivita výroby – stroj je určen pro hrubování i dokončování na jedno upnutí
  • Velmi kompaktní stroj, velký pracovní prostor při poměrně malém nároku na zastavěnou plochu
  • Rychlé ustavení stroje a jeho uvedení do provozu – stroj se přepravuje vcelku
  • Ergonomické uspořádání – snadná obsluha a přístup do pracovního prostoru
  • Přesvědčivý poměr ceny a výkonu

Informace o produktu

Technická data
loading