TRIMILL PRINCIP

Uzavřená “BOX-IN-BOX“ konstrukce příčníku • Unikátní uzavřená konstrukce příčníku a křížového suportu s uvnitř uloženým smykadlem (osa Y a Z)
 • Velmi tuhé, portálové obráběcí centrum

 • Vysoká produktivita dosažená hrubováním a dokončovacím obráběním na jedno upnutí

TRIMILL vs. konvenční obráběcí centrum • Konstantní výsledky obrábění dosažené stabilním termosymetrickým vedením

 • Konstrukce TRIMILL snižuje tzv. “banánový efekt” (prohnutí smykadla) na minimum

 • Nárůst tuhosti stroje v ose X +60%, Y +30% a Z +90%

Pevný pracovní stůl - nepohyblivý obrobek
 • Pevně uložený, během obrábění nepohyblivý obrobek

 • Provedení stroje jako horní gantry, tím dosaženo vysoké dynamiky a přesnosti

 • Mimořádná jakost obrobených (dokončených) ploch

Zastavěná plocha • Velmi kompaktní stroje v porovnání se stroji s posuvnými pracovními stoly

 • Velký pracovní prostor při poměrně malém nároku na zastavěnou plochu

 • Nejlepší poměr maximální velikosti obrobku a zastavěné plochy stroje