TRIMILL ZASADA

Zamknięta “BOX-IN-BOX” konstrukcja belki • Unikalna zamknięta konstrukcja belki, suport krzyźowy i suwak przesuwa się na 4 sprężonych, linearnych prowadnicach
 • Bardzo sztywne bramowe centrum obróbcze

 • Wysoka wydajność - maszyna przeznaczona jest do obróbki zgrubnej i wykończeniowych w jednym zacisku

TRIMILL KONTRA ZWYKŁE CENTRUM OBRÓBCZE • stała obróbki wyników osiągniętych stabilnego prowadzenia termosymetrycznego

 • Konstrukcja TRIMILL poniża ugięcie suwaku na minimum („efekt banana”)

 • Powiększenie sztywnośći v osie X +60%, Y +30% i Z +90%

stały stół roboczy - NIERUCHOMY przedmiot obrabiany • Pewnie mocowany, w czasie obróbki nieruchomy przedmiot obrabiany

 • Wykonanie maszyny jako górne gantry, istnieje wysoka dynamika i dokładność

 • Niezwykła jakość powierzchni obrobionej

Powierzchnia zabudowy • Bardzo kompaktowe maszyny w porównaniu do maszyn z stołem ruchomym

 • Duży obszar roboczy w porównaniu do powierzchni zabudowy

 • Najlepszy stosunek maximalnych gabarytów przedmiotu obrabianego do powierzchni zabudowy